Polskie Towarzystwo 
Fizyki Medycznej 
Oddział w Krakowie

SEMINARIA

Copyright:

Dominika Najberg

Kamil Kisielewicz

 

 

 

 

 

 

2017-07-21

Odwiedziło nas już:

osób

INFORMACJA
Osoby będące w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej mają możliwość po
 wcześniejszym zgłoszeniu, na wygłoszenie referatu na forum PTFM.
Terminy kolejnych proponowanych seminariów będą przekazywane drogą 
mailową oraz podawane na stronie Oddziału Krakowskiego PTFM.

                                                                
      

AKTUALNE SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy prelegentów chętnych do wygłoszenia swoich wykładów od października 2017 roku.
          
                                                                              

MINIONE SEMINARIA

 

 

24 maja 2017                                           mgr inż.. Agata Dankowska, mgr Przemysław Palczyński -                                                                            Pracownia Fizyki Medycznej Zakładu Radioterapii Dzieci i                                                                           Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie                                                                    RADIOTERAPIA CHORYCH PODDANYCH PROCEDUROM                                                                     PRZESZCZEPOWYM                                                                             

 

15 lutego 2017                                         mgr Izabella Cieśla - Zakład Fizyki Medycznej Centrum                                                                                 Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, Oddział w Krakowie                                                                         BOLUSY W RADIOTERAPII

 

                                                                    mgr Aleksander Ciba - Katowickie Centrum Onkologii                                                                                   OPRACOWANIE METODY NAPROMIENIENIA SKÓRY                                                                               GŁOWY WIĄZKĄ FOTONOWĄ 6 MV Z ZASTOSOWANIEM I                                                                      NDYWIDUALNEGO BOLUSA SILIKONOWEGO

 

14 grudnia 2016                                      dr inż. Barbara Michalec, mgr inż. Marta Ptaszkiewicz, mgr inż.                                                                     Urszula Sowa - Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut                                                                          Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

                                                                    RADIOTERAPIA PROTONOWA

 

1 czerwca 2016                                       prof. Zbigniew K. Wszołek - Consultant and Profesor of                                                                                 Neurology Mayo Clinic Florida, USA

                                                                    CORRELATIVE STUDIES OF NEURODEGENERATIVE                                                                              DISORDERS UTILIZING 21.1 T MRI TECHNOLOGY

 

18 maja 2016                                           mgr inż. Monika Tomaszuk - Zakład Fizyki Medycznej Centrum                                                                     Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

                                                                    KONTROLA JAKOŚCI W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ -                                                                              BIEŻĄCA SYTUACJA

 

6 kwietnia 2016                                       mgr inż. Anna Dzieciuchowicz - Zakład Fizyki Medycznej                                                                             Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w                                                                            Krakowie

                                                                    BRACHYTERAPIA WCZORAJ I DZIŚ

 

20 stycznia 2016                                     mgr inż. Paweł Kwietniewski - Wojewódzka Stacja Sanitarno-                                                                      Epidemiologiczna w Krakowie

                                                                    POZIOMY REFERENCYJNE W  RENTGENODIAGNOSTYCE

 

2 grudnia 2015                                        prof. dr hab. Beata Sas-Korczyńska - Centrum Onkologii, Instytut                                                                     im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

                                                                    WIĄZKA PROTONOWA W RADIOTERAPII - TEORETYCZNE                                                                     PRZESŁANKI I ZASTOSOWANIE KLINICZNE

 

18 listopada 2015 Obchody 3 Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej

dr hab. Marta Wasilewska - Radwańska - AGH Kraków

THE PIONEERING OF E-LEARNING IN MEDICAL PHYSICS: DEVELOPMENT OF E-BOOKS, IMAGE DATABASES, DICTIONARY AND ENCYCLOPAEDIA