Polskie Towarzystwo 
Fizyki Medycznej 
Oddział w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Copyright:

Dominika Najberg

Kamil Kisielewicz

 

 

 

 

 

 

2017-07-21

Odwiedziło nas już:

osób

Opłata członkowska Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej od roku 2015 wynosi 80 zł. Aktualne dane do przelewu dostępne pod adresem:

 

Bieżące informacje o składkach członkowskich

 

 

Informujemy, iż zgodnie ze statutem PTFM (§14, pkt.1), członkostwo Towarzystwa ustaje automatycznie z powodu niezapłacenia składek w ciągu kolejnych 2 lat.